نویسنده = شیخی، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. جمالیات مکونات القناع فی قصیدة "مقتطفات من خطاب نوح بعد الطوفان" لـ"عبدالعزیز المقالح

دوره 8، شماره 27، بهار 1396، صفحه 68-47

علیرضا شیخی؛ محمدرضا احمدی؛ وحید میرزایی


2. دراسة نقدیة تحلیلیة لِعَناصر القصَّة فی روایة «أنا حُرَّة»

دوره 4، شماره 10، زمستان 1391، صفحه 204-220

سید علی مفتخرزاده؛ علیرضا شیخی؛ رضا ناظمیان