بن مایه ها ی ادب پایداری در شعر احمد فؤاد نجم
1. بن مایه ها ی ادب پایداری در شعر احمد فؤاد نجم

تورج زینی وند

دوره 8، شماره 28 ، تابستان 1396، ، صفحه 106-83

چکیده
   احمد فؤاد نجم، شاعر معاصر مصری یکی از چهره­های برجستۀ شعر پایداری است که همواره در شعرش، دردهای جامعۀ عربی ‌ویژه دردهای مردم مصر را بازگو کرده است. این شاعر مبارز و انقلابی به سبب اشعار انتقادی­اش، ...  بیشتر