نویسنده = ناظمیان، رضا
تعداد مقالات: 4
3. دراسة نقدیة تحلیلیة لِعَناصر القصَّة فی روایة «أنا حُرَّة»

دوره 4، شماره 10، زمستان 1391، صفحه 204-220

سید علی مفتخرزاده؛ علیرضا شیخی؛ رضا ناظمیان


4. غرب‌مداری یا شرق‌گریزی در رمان‌های عربی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 259-274

رضا ناظمیان