چارچوبی زبانشناختی برای تحلیل ترجمه شعر از عربی به فارسی: بر مبنای نظریه فرمالیسم
1. چارچوبی زبانشناختی برای تحلیل ترجمه شعر از عربی به فارسی: بر مبنای نظریه فرمالیسم

رضا ناظمیان؛ حسام حاج مومن

دوره 9، شماره 29 ، پاییز 1396، ، صفحه 147-173

چکیده
  این پژوهش از دیدگاه زبان‌شناختی به این مسأله می‌پردازد که ترجمه‌ی شعر چگونه ماهیت زبانیِ شعر عربی و مؤلفه‌های سازنده‌ی آن را به زبان فارسی منتقل می‌کند؟ روش پژوهش تحلیلی- تطبیقی است. در بخش تحلیلی، ...  بیشتر
غرب‌مداری یا شرق‌گریزی در رمان‌های عربی
4. غرب‌مداری یا شرق‌گریزی در رمان‌های عربی

رضا ناظمیان

دوره 2، شماره 4 ، تابستان 1390، ، صفحه 259-274

چکیده
  رویارویی باورها و سنت‌های شرقی با آزادی‌ها و فن‌آوری غرب، موضوعی بسیار مهم و جنجالی است که دستمایه ی بسیاری از رمان‌های مشهور عربی است. در این مقاله به برجسته‌ترین این رمان‌ها اشاره شده است و از این ...  بیشتر