نویسنده = میرکاظمی، ندا السادات
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی اجمالی به سیر تاریخی فکاهه (از عصر جاهلی تا اواخر دوره عبّاسی)

دوره 2، شماره 3، بهار 1390، صفحه 172-191

حجت رسولی؛ ندا السادات میرکاظمی