دیدگاه عین القضات در باب حروف، حروف مقطّعه و نقط
1. دیدگاه عین القضات در باب حروف، حروف مقطّعه و نقط

زهرا پارساپور

دوره 3، شماره 6 ، زمستان 1390، ، صفحه 31-46

چکیده
  هر چند عین‌القضات تفسیری مستقل از قرآن مجید از خود به یادگار نگذاشته است، امّا سراسر آثار او مزیّن به آیات قرآن و تفسیر و تأویل آنست. او مراتب فهم قرآن را در چهار مرحله خلاصه می‌نماید: الف- مشاهده­ی ...  بیشتر