نویسنده = فرید، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد لغوی شیخ طوسی در تفسیر تبیان

دوره 4، شماره 11، بهار 1392، صفحه 36-18

سید امیر محمودانوار؛ زهرا فرید