نویسنده = فهیمی فر، اصغر
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه انتقادی فلسفه پست مدرنیسم در شعر ادونیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1399

خلیل پروینی؛ سید حسین حسینی؛ کبری روشنفکر؛ اصغر فهیمی فر