نویسنده = نوری کیذقانی، سید مهدی
تعداد مقالات: 1
1.  تحلیل عناصر موسیقایی در چکامۀ اُزریه

دوره 7، شماره 22، زمستان 1394، صفحه 144-123

سید مهدی نوری کیذقانی