نویسنده = خرّمی سرحوضکی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1.  بررسی اجمالی «شرح شواهد مطوّل»از میرزا کمال الدّین محمّد فسایی و اثبات اصالت علمی آن

دوره 7، شماره 22، زمستان 1394، صفحه 21-1

محمّد جهان بین؛ حسین شمس آبادی؛ مهدی خرّمی سرحوضکی