واکاوی سیاست در رمانهای سوریه با تکیه بر رمان «الثلج یأتی من النافذه» اثر حنا مینه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان