نقدزیست محیطی دیوان شعری "من أخذ النظرة التی ترکتها أمام الباب" از ودیع سعاده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری

10.30479/lm.2020.12771.2982

چکیده

مسأله محیط زیست، علاوه بر آنکه یکی از مهم‌ترین مسائل و قضایای محافل اجتماعی و سیاسی جهان امروز تبدیل شده، به یکی از اصلی‌ترین مسائل در محافل ادبی نیز راه پیدا کرد. شاعران و ادیبان در دوره معاصر بی‌توجّه به این مقوله نبوده و هر کدام از زاویه و نگاه خاص خود بدان نگریسته و دیدگاه و دغدغه‌های خود را در ارتباط با محیط زیست بیان کرده‌اند. در شعر معاصر عربی، ودیع سعاده، شاعر حال حاضر لبنانی، از جمله شاعرانی است که شعر و ادبیات او در پیوند تنگاتنگ با محیط زیست قرار دارد. وی چه در خیالات شعری و چه در واحدهای اندیشگانی ادبی از طبیعت و عناصر اصلی آن بهره گرفته است. این مقاله با رویکرد میان رشته‌ای، با توجّه به اهمیتی که محیط زیست در زندگی امروزی بشر دارد، به چگونگی تجلّی و بازتاب آن در یکی از دفترهای اخیر شعری ودیع سعادة می‌پردازد. نتیجه نشان می‌دهد ودیع که شاعری است همگام با تحولات و دغدغه‌های بشری و انسانی عصر، به طبیعت توجّه زیادی نموده و در شعر او طبیعت با عناصر اصلی خود، و در ارتباط با تخیلات و اندیشه‌های شاعر شکل گرفته است، همچنان که میان طبیعت و انسان در شعر او ارتباطی محکم و اساسی برقرار است. شایان ذکر است که روش به کار رفته در این پژوهش توصیفی ـ موردی/تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها