تعداد مقالات: 312
1. بررسی تطبیقی رمانتیسم در اشعار نادر نادرپور و ابوالقاسم شابّی

دوره 2، شماره 3، بهار 1390، صفحه 1-27

عبدالعلی آل بویه ی لنگرودی؛ فریبا مدبری


2. بررسی تطور محتوایی شعرحسان بن ثابت انصاری در دوران جاهلی و اسلامی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 1-24

غلامعباس رضایی؛ ابوبکر محمودی


3. التّناصّ القرآنی فی شعر مظفّر النّوّاب (عربی)

دوره 3، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 1-19

مرضیه آباد؛ بلاسم محسنی


4. استعمار ستیزی در اشعار ملک‌الشعراء بهار و جمیل صدقی الزهاوی

دوره 3، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 1-29

محمدصادق بصیری؛ راضیه نورمحمدی


6. روان شناسی شخصیت «بشار بن برد» از رهگذر زندگی نامه و گزیده¬¬ای از اشعارش

دوره 3، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 1-18

حمید احمدیان؛ فهیمه میرزایی جابری


7. بررسی معنی شناختی استعاره صورت در زبان قرآن

دوره 4، شماره 9، پاییز 1391، صفحه 1-18

شیرین پورابراهیم؛ ارسلان گلفام؛ فردوس آقاگلزاده؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا


8. المرأة ومعاناتها فی ثنائیة سحر خلیفة؛ «الصبّار» و «عبّاد الشمس»

دوره 4، شماره 10، زمستان 1391، صفحه 1-20

حسین ابویسانی؛ زهره باقرپور ولاشانی


9. گریز از واقعیت در شعر سهراب سپهری و نازک الملائکه

دوره 4، شماره 11، بهار 1392، صفحه 17-1

علی اکبر احمدی چناری؛ حسین ناظری؛ علی اصغر حبیبی


10. تحلیل سبک‌شناختی کتاب الامتاع و المؤانسه ابوحیان توحیدی

دوره 4، شماره 12، تابستان 1392، صفحه 23-1

سید محمدرضا ابن الرسول؛ محسن رضاخواه ورنوسفادرانی


11. روان شناسی ادبی آثار جبران خلیل جبران و سهراب سپهری

دوره 5، شماره 13، پاییز 1392، صفحه 16-1

سردار اصلانی؛ زینب حسینی


13. پژوهشی در اندیشه‌های سیاسی اشعار احمد مطر

دوره 5، شماره 15، بهار 1393، صفحه 23-1

احمد رضا حیدریان شهری


14. تک معنایی و چندمعنایی در خوانش شعر معاصر عربی

دوره 5، شماره 16، تابستان 1393، صفحه 28-1

فرشید ترکاشوند


15. بررسی مضامین عاشورایی شعر شریف مرتضی

دوره 6، شماره 17، پاییز 1393، صفحه 31-1

رضا افخمی عقدا؛ وصال میمندی؛ محسن زمانی


16. أبوبکر محمد بن داود الإصفهانی، شاعر الحبّ العفیف

دوره 6، شماره 18، زمستان 1393، صفحه 14-1

فائزه پسندی؛ نصرالله شاملی؛ علی بنائیان اصفهانی


17. مشخصات فصلنامه، سخن سردبیر

دوره 6، شماره 19، بهار 1394، صفحه 12-1


18. بررسی پدیدة نوستالژی در اشعار ابوفراس حمدانی

دوره 6، شماره 20، تابستان 1394، صفحه 1-24

محمود آبدانان مهدی زاده؛ معصومه تنگستانی


19. بررسی تطبیقی اندیشۀ خوشباشی در شعر خیام و الشاب الظریف

دوره 7، شماره 21، پاییز 1394، صفحه 22-1

علی اکبر احمدی چناری؛ علی اصغر حبیبی؛ فرزانه گروهی


20.  بررسی اجمالی «شرح شواهد مطوّل»از میرزا کمال الدّین محمّد فسایی و اثبات اصالت علمی آن

دوره 7، شماره 22، زمستان 1394، صفحه 21-1

محمّد جهان بین؛ حسین شمس آبادی؛ مهدی خرّمی سرحوضکی


21. مظاهر أدب المقاومة فی شعر بشری البستانی

دوره 7، شماره 23، بهار 1395، صفحه 22-1

سردار اصلانی؛ محسن غلامحسین کهوری


23. تطبیق کارکرد زمان روایی در دو داستان کوتاه اثر الطیب صالح و مصطفی مستور بر مبنای آرای ژنت

دوره 8، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 26-1

علی اکبر احمدی چناری؛ مجتبی بهروزی؛ پریسا احمدی


25. تحلیل خطاهای حروف جر در نگارش عربی‌آموزانِ فارسی زبان

دوره 9، شماره 29، پاییز 1396، صفحه 22-1

علی پاپی؛ محمد خاقانی اصفهانی