تعداد مقالات: 312
201. بررسی مضامین سیاسی اشعار فاروق جویده در جریان انقلاب 2011 مصر

دوره 5، شماره 16، تابستان 1393، صفحه 152-128

مرتضی قائمی؛ مجید صمدی


202. بررسی تطبیقی سیمای دنیا در شعر بهار و شیخ ناصیف یازجی

دوره 6، شماره 17، پاییز 1393، صفحه 169-134

یحیی معروف؛ محمد فارغی شاد


203. ظاهرة التناص فی لغة فدوی طوقان الشعریة

دوره 6، شماره 18، زمستان 1393، صفحه 121-99

ریحانه ملازاده


205.  بررسی تطبیقی عناصر داستان حجاب منفلوطی و رجل سیاسی جمالزاده

دوره 6، شماره 20، تابستان 1394، صفحه 115-138

حمید طاهری؛ مریم غفوریان


206. تحلیل ساختار قسم در قرآن(بررسی موردی ده جزء پایانی قرآن)

دوره 7، شماره 21، پاییز 1394، صفحه 111-129

لیلا قلندری؛ سید محمد میرحسینی؛ نرگس انصاری


207.  پیرنگ و عناصر ساختاری آن در رمان «ذاکرة الجسد » اثر أحلام مستغانمی

دوره 7، شماره 22، زمستان 1394، صفحه 121-105

حسن گودرزی لمراسکی؛ معصومه زندنا


208. توظیف التراث التاریخی فی شعر یحیی السماوی

دوره 7، شماره 23، بهار 1395، صفحه 137-111

یحیی معروف؛ بهنام باقری


209. بررسی مفاهیم قلب نحوی و مبتداسازی در زبان‌شناسی کلاسیک عربی

دوره 7، شماره 24، تابستان 1395، صفحه 128-109

مرضیه قربان خانی؛ سید محمدرضا ابن الرسول؛ عادل رفیعی


211. بررسی مجله علمی- پژوهشی لسان مبین؛ مطالعه علم سنجی

دوره 8، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 145-129

امیر مقدم متقی؛ آشور قلیچ پاسه .؛ مسعود باوان پوری


212. التکرار الهندسی فی شعر عبد الرحیم محمود

دوره 8، شماره 27، بهار 1396، صفحه 135-117

سیدحیدر فرع شیرازی؛ فاطمه محمدی


213. بررسی و نقد لغوی معجم «المغرب فی ترتیب المعرب»

دوره 8، شماره 28، تابستان 1396، صفحه 128-107

محسن عابدی؛ سید ابراهیم دیباجی


216. روش آموزش کاربردی قواعد عربی به ایرانیان و غیرعرب زبانان

دوره 9، شماره 30، زمستان 1396، صفحه 126-103

محمدعلی کاظمی تبار


218. بررسی تحول معنایی واژگان دخیل عربی در زبان فارسی.

دوره 10، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 109-130

ماهر السح؛ حمید طاهرى


219. مطالعة بازنمایی ایدئولوژیک ایران در روزنامه الشرق الأوسط با تکیه بر الگوی ون دایک

دوره 10، شماره 34، زمستان 1397، صفحه 135-113

شهریار نیازی؛ مسعود فکری؛ زینب قاسمی اصل


220. نشانه‌شناسی عنوان در شعر احمد مطر بر اساس دیدگاه سوسور

دوره 11، شماره 38، زمستان 1398، صفحه 127-103

معصومه نعمتی؛ لیلا جدیدی


221. رمزیة الریح ودلالاتها فی شعر سمیح القاسم

دوره 10، شماره 35، بهار 1398، صفحه 113-97

صادق فتحی دهکردی؛ سکینه حسینی


223. خوانشی هگلی از تنِ پسین عایشه در شعر عبدالوهاب بیاتی

دوره 11، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 127-109

فاطمه یوسفی؛ حسین سیدی؛ احمد رضا حیدریان شهری؛ بهار صدیقی


225. واکاوی هویت مکان سوم در رمان «خان‌الخلیلی» اثر نجیب محفوظ بر اساس نظریه «ری اولدنبرگ»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1399

نسرین کاظم زاده؛ فرامرز میرزائی