تعداد مقالات: 312
126. روایت شناسی رمان «عمارت یعقوبیان» اثر علاء الاسوانی براساس نظریة روایتی ژرار ژنت

دوره 6، شماره 17، پاییز 1393، صفحه 109-90

صلاح الدین عبدی؛ زهرا افضلی؛ میترا خدادادیان


127. دراسة مقدمة المدائح النبویّة فی العصر المملوکی

دوره 6، شماره 18، زمستان 1393، صفحه 79-58

حسین گلی؛ مجید مهدوی


128. تأملی در آراء ایلیا ابوماضی دربارۀ خاستگاه شعر

دوره 6، شماره 19، بهار 1394، صفحه 75-51

نعیم رحمانی؛ غلامعباس رضایی هفتادری؛ یاسین اسمعیلی


129.  واکاوی تطبیقی مضامین شعری سعادالصباح و پروین اعتصامی(بر اساس مکتب ادبیات ‌تطبیقی اروپای شرقی)

دوره 6، شماره 20، تابستان 1394، صفحه 67-94

علی اصغر حبیبی؛ لیلا شکیبایی؛ وحید شمشیری


130. فراخوانی شخصیت صلاح الدین ایوبی و کارکرد آن در شعر معاصر فلسطین

دوره 7، شماره 21، پاییز 1394، صفحه 89-67

محمدرضا شیرخانی؛ نعمت عزیزی؛ سمیره مراد زاده


131.  جودت القزوینی: شاعر گمنام و دیر آشنای ادب پایداری در عراق

دوره 7، شماره 22، زمستان 1394، صفحه 82-65

تورج زینی وند؛ مریم مرادی؛ جهانگیر امیری


132. رمزیه الیل فی الادب الجبرانی

دوره 7، شماره 23، بهار 1395، صفحه 91-73

صادق فتحی دهکردی؛ عبیر جادری


133. بررسی و تحلیل کانون شدگی در رمان «الطنطوریة» اثر رضوی عاشور

دوره 7، شماره 24، تابستان 1395، صفحه 83-59

صلاح الدین عبدی؛ زهرا افضلی؛ نسرین عباسی


134. بررسی مفهوم سیاسی و اسطوره‌ای زمین در شعر فدوی طوقان

دوره 8، شماره 25، پاییز 1395، صفحه 70-49

زهرا راه چمنی؛ سید حسین سیدی؛ علی نوروزی


135. تحلیل گفتمان انتقادی نامة محمد بن عبدالله و منصور عباسی بر اساس الگوی لاکلا و موف

دوره 8، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 101-73

عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ طاهره میرزاده


137. صدق تشبیه با ذکر ادات تشبیه از دیدگاه ابن طباطبا

دوره 8، شماره 28، تابستان 1396، صفحه 81-61

حجت رسولی؛ افسانه رضایی


138. حسن الإقناع؛ تعریفه وأسالیبه فی نهج البلاغة

دوره 9، شماره 31، بهار 1397، صفحه 88-71

حیدر زهراب؛ محمود خورسندی؛ نوذر عباسی


140. کارکرد تکنیک‌های سینمایی در شعر فاطمه ناعوت

دوره 9، شماره 29، پاییز 1396، صفحه 81-104

فرهاد رجبی؛ امیر فرهنگدوست


141. بررسی ادب‌مندیِ استراتژی‌های بیان در داستان‌های کودکانة شادی فقیه

دوره 9، شماره 32، تابستان 1397، صفحه 63-80

عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ اویس محمدی؛ مژگان بیات


144. حرکیِّة الدلالة وانحراف الحضور فی شعر معد الجبوری

دوره 10، شماره 35، بهار 1398، صفحه 80-61

حسین الیاسی؛ علی باقر طاهری نیا؛ ابوالحسن امین مقدسی


145. خوانش روایت شناسانه جان پک از رمان (بررسی موردی رمان «اللص و الکلاب» نجیب محفوظ)

دوره 10، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 83-63

صلاح الدین عبدی؛ اکرم ذوالفقاری


146. بررسی تکنیک کولاژ در شعر سوزان علیوان با تکیه بر دیوان "رشق الغزال"

دوره 11، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 87-71

علی قهرمانی؛ معصومه قهرمان پور


148. تحلیل زبانشناختی روزنامه "الأهرام" مصر از منظر چارچوب بندی و ساخت‌اطلاعی «مورد مطالعه: مقالات سردبیردر سال 2018»

دوره 11، شماره 39، بهار 1399، صفحه 65-85

نجمه محیایی؛ سید محمود میرزایی الحسینی؛ علی اکبر مرادیان قبادی؛ کبری خسروی


149. تقنیة الحلم وتحفیزها اللغوی فی روایة "وحدها شجرة الرمّان" لسنان أنطون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1399

احمد عادل ساکی؛ محمد جواد پورعابد؛ رسول بلاوی؛ علی خضری