تعداد مقالات: 312
26. تحلیل معنایی شروط فاء سببیه در قرآن کریم با نگاهی به نظریه‌ی مشروط به صدق جملات

دوره 9، شماره 32، تابستان 1397، صفحه 1-19

ابراهیم اناری بزچلوئی؛ فاطمه نظیری سنجانی


27. جمالیات توظیف المرأة والحب فی القصیدة الأدونیسیة بین النظرتین الصوفیة والسوریالیة (تحولات العاشق نموذجاً)

دوره 9، شماره 31، بهار 1397، صفحه 23-1

محمدرضا احمدی؛ خلیل پروینی؛ کبری روشنفکر؛ هادی نظری منظم


30. المرأة والعدالة فی ظل النقد الاجتماعی لروایتین نجیب محفوظ (ملحمة الحرافیش، وأولاد حارتنا)

دوره 10، شماره 35، بهار 1398، صفحه 20-1

پرویز احمدزاده هوج؛ محمد پاشایی مهترلو؛ محمد رضا اسلامی


31. ارزیابی فاصله‌ی روایی در رمان "فرانکشتاین فی بغداد" احمد سعداوی

دوره 10، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 17-1

مهین حاجی زاده؛ صدیقه حسینی


32. نشانه‌شناسی ارتباطات غیرکلامی در رمان "الطّلْیَانی" اثر شکری المبخوت

دوره 11، شماره 38، زمستان 1398، صفحه 22-1

مسعود باوان پوری؛ عبدالاحد غیبی؛ مهین حاجی زاده؛ خلیل پروینی


33. روانکاوی شخصیّت ابن فارض در پرتو نظریّه ژاک لکان

دوره 11، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 24-1

پریسا امیری؛ یحیی معروف


34. خوانش و تحلیل لاکانی حکایت " حی بن یقظان " از ابن طفیل

دوره 11، شماره 39، بهار 1399، صفحه 19-1

شهرام دلشاد؛ فاطمه فیض؛ زهرا حسینی


35. ملامح الدیستوبیا وتمظهراتها فی شعر عبدالرزاق الربیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

صادق آلبوغبیش؛ علی خضری؛ رسول بلاوی


36. عبدالوهّاب البیّاتی و حافظ شیرازی

دوره 2، شماره 3، بهار 1390، صفحه 19-27

احمد پاشازانوس


37. خوانشهای متفاوت از افسانه سندباد در شعر معاصر عربی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 25-44

علی سلیمی؛ پیمان صالحی


38. الشعر العربی الحدیث؛ بین الرومانسیة و الواقعیة (عربی)

دوره 3، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 20-48

عبدالعلی آل بویه لنگرودی؛ مهدی اسمعیلی


39. دیدگاه عین القضات در باب حروف، حروف مقطّعه و نقط

دوره 3، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 31-46

زهرا پارساپور


41. کارکرد تصویر هنری در شعر شیعی

دوره 3، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 19-38

احمد امید علی؛ خلیل پروینی؛ عیسی متقی زاده؛ ابوالحسن امین مقدسی


42. تأثیر ایرانیان بر علم بدیع عربی

دوره 4، شماره 9، پاییز 1391، صفحه 19-37

مصطفی جوانرودی؛ لقمان رستم جو


44. رویکرد لغوی شیخ طوسی در تفسیر تبیان

دوره 4، شماره 11، بهار 1392، صفحه 36-18

سید امیر محمودانوار؛ زهرا فرید


45. سیمای اصحاب کسا در آیینة اشعار شیخ احمد وائلی

دوره 4، شماره 12، تابستان 1392، صفحه 48-24

احمد پاشازانوس؛ هادی علیپور لیافویی


47. آسیب شناسی آرای نحوی زمخشری در کشاف با تکیه بر دیدگاههای مشاهیر نحو

دوره 5، شماره 14، زمستان 1392، صفحه 48-26

محمود آّبدانان مهدیزاده؛ صادق سیاحی؛ کیفیه اهوازیان


48. زیبایی شناسیِ نحو یا نحوِ زیبایی شناسی

دوره 5، شماره 15، بهار 1393، صفحه 44-24

روح اله صیادی نژاد


49. تحلیل بازتاب عناصر تراژدی شکسپیر در نمایش‌نامة مجنون لیلی احمد شوقی

دوره 5، شماره 16، تابستان 1393، صفحه 53-29

صبری جلیلیان؛ حامد صدقی


50. کامیابی و ناکامی مردم از دیدگاه امین الریحانی

دوره 6، شماره 17، پاییز 1393، صفحه 61-32

مهین حاجی زاده؛ رعنا نصیرپور