دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ملامح الدیستوبیا وتمظهراتها فی شعر عبدالرزاق الربیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

صادق آلبوغبیش؛ علی خضری؛ رسول بلاوی


2. نقد و بررسی فرایند "تکثر روایت" در رمان "المصائر" اثر ربعی المدهون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1399

شهرام دلشاد تنیانی؛ الهه ستّاری؛ ملکه موسوی


3. المؤثرات السمعبصریة فی دیوان "تجاعید الماء" لمهدی القریشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1399

زینب دریانورد؛ رسول بلاوی


4. تقنیة الحلم وتحفیزها اللغوی فی روایة "وحدها شجرة الرمّان" لسنان أنطون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1399

احمد عادل ساکی؛ محمد جواد پورعابد؛ رسول بلاوی؛ علی خضری


5. مطالعه انتقادی فلسفه پست مدرنیسم در شعر ادونیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1399

خلیل پروینی؛ سید حسین حسینی؛ کبری روشنفکر؛ اصغر فهیمی فر


6. واکاوی هویت مکان سوم در رمان «خان‌الخلیلی» اثر نجیب محفوظ بر اساس نظریه «ری اولدنبرگ»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1399

نسرین کاظم زاده؛ فرامرز میرزائی


7. نشانه های ارتباط برون زبانی در شعر پایداری نزار قبّانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1399

امید جهان بخت لیلی


8. خوانش قصیده «رحلة ثانیة لجلجامش» جواد الحطاب؛ بر اساس رهیافت نشانه‌شناسی مایکل ریفاتر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1399

فاطمه تنها؛ مهین حاجی زاده؛ ابوالحسن امین مقدسی؛ عبدالاحد غیبی