کلیدواژه‌ها = ابوفراس حمدانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پدیدة نوستالژی در اشعار ابوفراس حمدانی

دوره 6، شماره 20، تابستان 1394، صفحه 1-24

محمود آبدانان مهدی زاده؛ معصومه تنگستانی


2. کارکرد تصویر هنری در شعر شیعی

دوره 3، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 19-38

احمد امید علی؛ خلیل پروینی؛ عیسی متقی زاده؛ ابوالحسن امین مقدسی