کلیدواژه‌ها = شعر فارسی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تطبیقی مضامین اشعار امیر معزی و ابن معتز عباسی

دوره 3، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 241-258

احمدرضا یلمه‌ها


3. پژوهشی پیرامون عینیه ی ابن سینا و نی نامه ی مولانا

دوره 2، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 45-60

رضا سمیع زاده