بررسی تطبیقی مضامین اشعار امیر معزی و ابن معتز عباسی
1. بررسی تطبیقی مضامین اشعار امیر معزی و ابن معتز عباسی

احمدرضا یلمه‌ها

دوره 3، شماره 6 ، زمستان 1390، ، صفحه 241-258

چکیده
  بی‌تردید در بین زبانهای مختلف دنیا ، زبان و ادبیات عرب بیشترین تأثیر را بر ادب فارسی نهاده است. پس از ورود اسلام واژه‌های عربی کم‌کم به زبان‌ فارسی راه پیدا کرد. این امر در آغاز نوعی مبادله­ی واژگان ...  بیشتر
تحلیل و بررسی توان مندی سنایی غزنوی در بکارگیری هنری قرآن
2. تحلیل و بررسی توان مندی سنایی غزنوی در بکارگیری هنری قرآن

محمد شفیع صفاری

دوره 2، شماره 4 ، تابستان 1390

چکیده
  ادبیات تعلیمی و غنایی ما، بویژه در بخش عرفانی، از سرچشمه¬ی فیّاض انوار تجلّی حق و سخنان پیام¬آور راستین که: «و مایَنطِقُ عَنِ¬الهَوی» بهره¬ها گرفته است؛ چنانکه مطالعه¬ی آن آثار، پس از گذشت قرن¬ها، تاریکی ...  بیشتر
پژوهشی پیرامون عینیه ی ابن سینا و نی نامه ی مولانا
3. پژوهشی پیرامون عینیه ی ابن سینا و نی نامه ی مولانا

رضا سمیع زاده

دوره 2، شماره 4 ، تابستان 1390، ، صفحه 45-60

چکیده
  « قصیده ی عینیه ی » [1]شیخ الرئیس ابو علی سینا و «نی نامه ی » [2]مولانا جلال الدّین محمد رومی از این جهت که هر دو بیان کننده ی هبوط روح انسانی از عالم ملکوت و مجّردات به کالبد تیره ی انسانی هستند شباهت هایی ...  بیشتر
بررسی تطبیقی توصیف ممدوح ومعشوق دردیوان امیرمعزّی وبرخی شاعران عرب
4. بررسی تطبیقی توصیف ممدوح ومعشوق دردیوان امیرمعزّی وبرخی شاعران عرب

احمدرضا یلمه‌ها

دوره 2، شماره 3 ، بهار 1390، ، صفحه 243-262

چکیده
  بی‌تردید از میان ادبیات ملل مختلف ، زبان و ادب عرب بیشترین تأثیر را بر زبان و ادبیات فارسی گذاشته است . این اثرگذاری در ابعاد و زمینه‌های مختلف از جمله به کارگیری واژه‌ها ، اصطلاحات ، اسلوب ، قالبها ، ...  بیشتر