کلیدواژه‌ها = روانکاوی و ادبیّات
تعداد مقالات: 1
1. روانکاوی شخصیّت ابن فارض در پرتو نظریّه ژاک لکان

دوره 11، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 24-1

پریسا امیری؛ یحیی معروف