کلیدواژه‌ها = مقایسه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطورخطابه در دوره جاهلی و صدر اسلام

دوره 2، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 163-186

عبدالحسین فقیهی؛ محمدرضا غغاری


2. أعشای تغلبی و أعشای همدان درمقایسه با أعشای کبیر

دوره 2، شماره 3، بهار 1390، صفحه 205-225

سید محمد میرحسینی؛ سید فاضل الله بخشی