کلیدواژه‌ها = سبک
تعداد مقالات: 2
1. دراسة جمالیّات التشکیل الشعری عند جریر فی نقض الأخطل

دوره 8، شماره 27، بهار 1396، صفحه 160-137

حمید متولی زاده؛ رضا افخمی


2. تأثیر موسیقایی فواصل قرآن بر ساختار قوافی اشعار جواهری

دوره 3، شماره 7، بهار 1391، صفحه 267-299

علی اکبر مرادیان؛ سید محمود میرزایی الحسینی؛ جنت نصری