کلیدواژه‌ها = نشانه‌شناسی
تعداد مقالات: 3
1. خوانش قصیده «رحلة ثانیة لجلجامش» جواد الحطاب؛ بر اساس رهیافت نشانه‌شناسی مایکل ریفاتر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1399

فاطمه تنها؛ مهین حاجی زاده؛ ابوالحسن امین مقدسی؛ عبدالاحد غیبی


2. نشانه‌شناسی عنوان در شعر احمد مطر بر اساس دیدگاه سوسور

دوره 11، شماره 38، زمستان 1398، صفحه 127-103

معصومه نعمتی؛ لیلا جدیدی


3. نشانه‌شناسی ارتباطات غیرکلامی در رمان "الطّلْیَانی" اثر شکری المبخوت

دوره 11، شماره 38، زمستان 1398، صفحه 22-1

مسعود باوان پوری؛ عبدالاحد غیبی؛ مهین حاجی زاده؛ خلیل پروینی