کلیدواژه‌ها = شبکه شعاعی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل شبکه‌معنایی حرف «مِن» در قرآن با رویکرد معناشناسی شناختی

دوره 9، شماره 32، تابستان 1397، صفحه 21-43

ولی الله حسومی؛ مریم توکل نیا