کلیدواژه‌ها = الدلالة
تعداد مقالات: 3
1. رمزیة الریح ودلالاتها فی شعر سمیح القاسم

دوره 10، شماره 35، بهار 1398، صفحه 113-97

صادق فتحی دهکردی؛ سکینه حسینی


2. حرکیِّة الدلالة وانحراف الحضور فی شعر معد الجبوری

دوره 10، شماره 35، بهار 1398، صفحه 80-61

حسین الیاسی؛ علی باقر طاهری نیا؛ ابوالحسن امین مقدسی