کلیدواژه‌ها = ادات تشبیه
تعداد مقالات: 1
1. صدق تشبیه با ذکر ادات تشبیه از دیدگاه ابن طباطبا

دوره 8، شماره 28، تابستان 1396، صفحه 81-61

حجت رسولی؛ افسانه رضایی