کلیدواژه‌ها = مفهوم سیاسی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مفهوم سیاسی و اسطوره‌ای زمین در شعر فدوی طوقان

دوره 8، شماره 25، پاییز 1395، صفحه 70-49

زهرا راه چمنی؛ سید حسین سیدی؛ علی نوروزی