کلیدواژه‌ها = عمارة یعقوبیان
تعداد مقالات: 1
1. شخصیت‌پردازی در رمان «عمارة یعقوبیان»

دوره 7، شماره 24، تابستان 1395، صفحه 36-17

مسعود شکری؛ کبری روشنفکر؛ علیرضا محمدرضایی