کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
تعداد مقالات: 5
2. تأثیر ایرانیان بر علم بدیع عربی

دوره 4، شماره 9، پاییز 1391، صفحه 19-37

مصطفی جوانرودی؛ لقمان رستم جو


3. اعجاز ادبی قرآن کریم و سیر تطور آن

دوره 3، شماره 7، بهار 1391، صفحه 46-64

رضوان باغبانی؛ خلیل پروینی؛ محمد ابراهیم خلیفه شوشتری؛ عیسی متقی زاده