کلیدواژه‌ها = حُطیئه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلِ روان شناختیِ هجویاتِ حُطیئه بر اساسِ نظریة «آدلر» و «هورنای»

دوره 7، شماره 21، پاییز 1394، صفحه 154-131

جهانگیر امیری؛ رضا کیانی؛ فاروق نعمتی