کلیدواژه‌ها = جبران خلیل جبران
تعداد مقالات: 3
2.  نقدکهن‌الگویانۀ قصیدۀ «المواکب»

دوره 7، شماره 22، زمستان 1394، صفحه 103-83

عنایت الله شریف پور؛ طیّبه گلستانی حتکنی