کلیدواژه‌ها = برجسته‌سازی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل زبانشناختی روزنامه "الأهرام" مصر از منظر چارچوب بندی و ساخت‌اطلاعی «مورد مطالعه: مقالات سردبیردر سال 2018»

دوره 11، شماره 39، بهار 1399، صفحه 65-85

نجمه محیایی؛ سید محمود میرزایی الحسینی؛ علی اکبر مرادیان قبادی؛ کبری خسروی


3. هنجارگریزی در شعر صلاح عبدالصبور

دوره 4، شماره 11، بهار 1392، صفحه 241-220

علی نجفی ایوکی؛ طاهزه تازه مرد