کلیدواژه‌ها = رثا
تعداد مقالات: 1
1. ویژگیهای رثا در شعر معری(بررسی موردی دالیه)

دوره 4، شماره 11، بهار 1392، صفحه 146-121

صادق سیاحی؛ سعیده جلالی فرد