کلیدواژه‌ها = سطح آوایی
تعداد مقالات: 1
1. سبک شناسی مناجات التائبین امام سجاد (ع) برمبنای رویکرد ساختارگرایی

دوره 4، شماره 11، بهار 1392، صفحه 101-82

حسین چراغی وش؛ کبری خسروی؛ افتخار لطفی