کلیدواژه‌ها = أبوتمام
تعداد مقالات: 2
1. آلیـّات التفکیر اللغویة عند أبی تمّام (عربی)

دوره 3، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 194-216

حمیدرضا میرحاجی؛ جلال مرامی؛ مالک عبدی


2. الحضور الإیرانی فی شعر أبی تمّام الطائی (عربی)

دوره 3، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 217-239

سید محمد میرحسینی؛ علی اسودی