کلیدواژه‌ها = نجیب محفوظ
تعداد مقالات: 9
1. خوانش روایت شناسانه جان پک از رمان (بررسی موردی رمان «اللص و الکلاب» نجیب محفوظ)

دوره 10، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 83-63

صلاح الدین عبدی؛ اکرم ذوالفقاری


2. المرأة والعدالة فی ظل النقد الاجتماعی لروایتین نجیب محفوظ (ملحمة الحرافیش، وأولاد حارتنا)

دوره 10، شماره 35، بهار 1398، صفحه 20-1

پرویز احمدزاده هوج؛ محمد پاشایی مهترلو؛ محمد رضا اسلامی


3. بررسی تقابل سنّت و مدرنیته در رمان "قَلبُ اللّیل" نجیب‌محفوظ

دوره 10، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 89-108

عبدالاحد غیبی؛ پروین خلیلی؛ مسعود باوان پوری


4. رئالیسم جادویی در برخی از داستان‌های کوتاه نجیب محفوظ

دوره 8، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 171-147

روح اله نصیری؛ سید محمد جلیل مصطفوی روضاتی


5. بررسی رمان «یوم قتل زعیم» نجیب محفوظ بر اساس نظریة ریخت‌شناسی پراپ

دوره 8، شماره 25، پاییز 1395، صفحه 137-159

حمیدرضا مشایخی؛ سیدهانیه میرسیدی


6.  شخصیت‌پردازی در رمان «الشحاذ» نجیب محفوظ

دوره 7، شماره 22، زمستان 1394، صفحه 43-23

علی خضری؛ رسول بلاوی؛ زهره بهروزی


7. جریان سیال ذهن در رمان الشحاذ اثر نجیب محفوظ

دوره 4، شماره 11، بهار 1392، صفحه 179-161

حسن گودرزی لمراسکی؛ معصومه زندنا


9. جدلیة البحث عن الله فی روایة الطریق لنجیب محفوظ (عربی)

دوره 3، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 106-120

خلیل پروینی؛ کبری روشنفکر؛ علی گنجیان خناری؛ نعیم عموری