کلیدواژه‌ها = روایة الطریق
تعداد مقالات: 1
1. جدلیة البحث عن الله فی روایة الطریق لنجیب محفوظ (عربی)

دوره 3، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 106-120

خلیل پروینی؛ کبری روشنفکر؛ علی گنجیان خناری؛ نعیم عموری