کلیدواژه‌ها = شعر
تعداد مقالات: 6
2. التکرار الهندسی فی شعر عبد الرحیم محمود

دوره 8، شماره 27، بهار 1396، صفحه 135-117

سیدحیدر فرع شیرازی؛ فاطمه محمدی


3. بررسی پدیدة نوستالژی در اشعار ابوفراس حمدانی

دوره 6، شماره 20، تابستان 1394، صفحه 1-24

محمود آبدانان مهدی زاده؛ معصومه تنگستانی


4. تأثیر موسیقایی فواصل قرآن بر ساختار قوافی اشعار جواهری

دوره 3، شماره 7، بهار 1391، صفحه 267-299

علی اکبر مرادیان؛ سید محمود میرزایی الحسینی؛ جنت نصری


5. نگاهی تحلیلی بر حماسه های صفی الدین حلِّی

دوره 3، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 147-166

محمد حسن فوادیان؛ علی صیادانی


6. بررسی پویایی و حیات صور خیال در شعر متنبی (با تکیه بر تصاویر شنیداری)

دوره 2، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 219-232

سیدمهدی مسبوق؛ مرتضی قائمی