کلیدواژه‌ها = صور خیال
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل و بررسی تصاویر ( ایماژها ) در کودکانه در داستانهای طارق البکری

دوره 9، شماره 30، زمستان 1396، صفحه 101-81

کبری قلی پور حقیقی؛ علی نظری؛ سید محمود میرزایی الحسینی


2. بررسی پویایی و حیات صور خیال در شعر متنبی (با تکیه بر تصاویر شنیداری)

دوره 2، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 219-232

سیدمهدی مسبوق؛ مرتضی قائمی