کلیدواژه‌ها = قرآن
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل ساختار قسم در قرآن(بررسی موردی ده جزء پایانی قرآن)

دوره 7، شماره 21، پاییز 1394، صفحه 111-129

لیلا قلندری؛ سید محمد میرحسینی؛ نرگس انصاری


2. کاربرد التفات در بافت کلام الهی

دوره 3، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 80-112

عبدالله رادمرد؛ هما رحمانی


3. پژوهشی درباره¬ی اصول زبان شناسی در کلام وحی (قرآن)

دوره 3، شماره 7، بهار 1391، صفحه 65-80

ابراهیم باوفا دلیوند


4. تأثیر موسیقایی فواصل قرآن بر ساختار قوافی اشعار جواهری

دوره 3، شماره 7، بهار 1391، صفحه 267-299

علی اکبر مرادیان؛ سید محمود میرزایی الحسینی؛ جنت نصری


5. تأثیر پذیری ناصیف یازجی ادیب معاصر لبنانی از قرآن وحکمتهای روایی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 103-124

خیریه عچرش؛ کوکب بازیار