کلیدواژه‌ها = شعر عربی
تعداد مقالات: 5
1.  بررسی و تحلیل شخصیت ابن رومی بر اساس نظریة عقدة حقارت آدلر

دوره 6، شماره 20، تابستان 1394، صفحه 139-162

حسن مجیدی؛ محمد غفوری فر؛ جواد عابدی


2.  دو زبانگی و دو‌گانگی زبان در شعر عربیِ دورة انحطاط

دوره 6، شماره 20، تابستان 1394، صفحه 95-114

روح اله صیادی نژاد؛ حسین ایمانیان


3. سیمای امام علی(ع) در اشعار سید حمیری

دوره 3، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 198-222

عباس عرب؛ شیرین سالم


4. بررسی تطبیقی مضامین اشعار امیر معزی و ابن معتز عباسی

دوره 3، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 241-258

احمدرضا یلمه‌ها


5. پژوهشی پیرامون عینیه ی ابن سینا و نی نامه ی مولانا

دوره 2، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 45-60

رضا سمیع زاده