کلیدواژه‌ها = ادبیات تطبیقی
تعداد مقالات: 8
2. تأثیر ایرانیان بر علم بدیع عربی

دوره 4، شماره 9، پاییز 1391، صفحه 19-37

مصطفی جوانرودی؛ لقمان رستم جو


3. تأثیر پذیری اشعار لامعی از معلّقه‌ی امرؤالقیس

دوره 3، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 218-239

محمدرضا نجاریان


4. بررسی تطبیقی مضامین اشعار امیر معزی و ابن معتز عباسی

دوره 3، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 241-258

احمدرضا یلمه‌ها


8. عبدالوهّاب البیّاتی و حافظ شیرازی

دوره 2، شماره 3، بهار 1390، صفحه 19-27

احمد پاشازانوس