کلیدواژه‌ها = نوستالژی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مؤلفه های نوستالژی در مقامات بدیع الزمان همدانی و حریری

دوره 10، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 43-63

سعیده جلالی فرد؛ غلامرضا کریمی فرد؛ محمود آبدانان مهدیزاده


2. بررسی پدیدة نوستالژی در اشعار ابوفراس حمدانی

دوره 6، شماره 20، تابستان 1394، صفحه 1-24

محمود آبدانان مهدی زاده؛ معصومه تنگستانی