کلیدواژه‌ها = ویژگیهای زبانی
تعداد مقالات: 1
1. چند ویژگیزبانی در ترجمة آیات تفسیر کشف الاسرار

دوره 3، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 178-196

حمید طاهری؛ شهلا محمودی؛ سید مهیلا حسینی