کلیدواژه‌ها = عرفان اسلامی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی دو قصیدة عرفانی «عینیه» ابن سینا و «علی طریق إرم» نسیب عریضه

دوره 3، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 140-157

محسن سیفی؛ فاطمه لطفی مفرد نیاسری