نویسنده = علی صیادانی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل و بررسی مصداقهای واژه¬ی فتوت

دوره 3، شماره 7، بهار 1391، صفحه 164-185

محمد دزفولی؛ علی صیادانی


2. نگاهی تحلیلی بر حماسه های صفی الدین حلِّی

دوره 3، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 147-166

محمد حسن فوادیان؛ علی صیادانی