نویسنده = تورج زینی وند
تعداد مقالات: 3
2.  جودت القزوینی: شاعر گمنام و دیر آشنای ادب پایداری در عراق

دوره 7، شماره 22، زمستان 1394، صفحه 82-65

تورج زینی وند؛ مریم مرادی؛ جهانگیر امیری


3. درآمدی تحلیلی بر شعر عصر انحطاط در پرتو جامعه شناختی ادبی

دوره 3، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 74-105

تورج زینی وند؛ پروانه ستایش نیا