نویسنده = حسین مرتضایی
تعداد مقالات: 1
1. طنز در آثار محمد الماغوط

دوره 5، شماره 15، بهار 1393، صفحه 100-79

حسن گودرزی لمراسکی؛ حسین مرتضایی