نویسنده = نصرالله شاملی
تعداد مقالات: 2
1. أبوبکر محمد بن داود الإصفهانی، شاعر الحبّ العفیف

دوره 6، شماره 18، زمستان 1393، صفحه 14-1

فائزه پسندی؛ نصرالله شاملی؛ علی بنائیان اصفهانی


2. الرمز والأسطورة والصورة الرمزیة فی آثار جبران

دوره 4، شماره 10، زمستان 1391، صفحه 38-55

سردار اصلانی؛ نصرالله شاملی؛ عسکر علی کرمی