نویسنده = اکرم روشنفکر
تعداد مقالات: 1
1. ویژگیهای داستان روستایی در آثار املی نصرالله

دوره 4، شماره 11، بهار 1392، صفحه 120-102

اکرم روشنفکر؛ محمدرضا هاشملو؛ زهرا صفرپور