نویسنده = مصطفی مهدوی آرا
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل رمان "البحث عن ولید مسعود" با تکیه برکهن‌الگو‌های یونگ

دوره 11، شماره 38، زمستان 1398، صفحه 102-85

مصطفی مهدوی آرا؛ زینب اسماعیلی


2. بررسی مولفه‌های اگزیستانسیالیستی در رمان «أنا أحیا» اثر لیلی بعلبکی

دوره 10، شماره 34، زمستان 1397، صفحه 112-93

میترا علی شاهی؛ مصطفی مهدوی آرا؛ سید محمد کاظم علوی